Prof.Ahmet Maloku, rezultate në lëndën E Drejta Penale Ndërkombëtare

Kolegji “GJILANI” Gjilan

Programi: Juridik i Përgjithshëm,  Viti IV - semestri VIII.

 

 

RAPORT MBI REZULTATET E VLERËSIMIT

Vlerësimi  i provimit për lëndën:  E Drejta Penale Ndërkombëtare

 

Lista e Studentëve

DATA/ORA

24/02/2015 – 13:00h

Lënda

E Drejta Penale Ndërkombëtare

 

 

Profesori:

Dr.sc. cand. Ahmet Maloku

Nr.

Nr. i indeksit

Emri dhe mbiemri

Nota

 

Vërejtje

 

       1             

68F/12

Faton Lakna

///

////

Ka munguar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Dr.sc. cand. Ahmet Maloku

PrintEmail

Prof.Nuredin Lutfiu,rezultatet në lëndën E drejta e Unionit Evropian

Datë 28,02,2015

REZULTATET  E

                              PROVIMIT PËRFUNDIMTAR

shkrim nga lënda: “E drejta e uionit evropian“ i mbajtur me 26.02.2015

HYRISHAHE CAKOLLI

45

6

FITIM   ABAZI

45

6

SELIM  MEHMETI

40

6

JAKUP  LIPOVICA

40

6

ARBRESHA  AHMETI

40

6

DRENUSHA  REXHEPI

40

6

////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

AVDIHRRAMAN  SADIKU

35

5

NAIM  NAXHIU

35

5

BETIM  MALAJ

35

5

SADAT SEJDIU

35

5

MEDIHA  SHABIU

30

5

SOKOL  SADIKU

30

5

NAZMIJE  RAMUSHI

30

5

DRITON  KAMBERI

30

5

PA EMER

25

5

HAVA  BEKTESHI

25

5

NUHI  AHMETI

25

5

KUJTIM  DODA

25

5

BEDRI  LEKA

25

5

ZAHIDE  REXHEPI

25

5

FATIME  KASTRATI

25

5

IMRANE  URUQI

25

5

ARBEN  SAHITI

20

5

BURIM  SADIKU

20

5

NEBAHATE  KURTESHI

20

5

VALDRINA  SERMAXHAJ

20

5

RAMIZE  VELIU

20

5

FEKRETE  LATIFI

15

5

ELONA  DODA

15

5

ARTAN ..............

15

5

ILIR  SEJDIU

15

5

XHELAL  RRUSTEMI

10

5

ADELINA ................

10

5

MEJREME  TAHIRI

10

5

 

Vërejtje notat në index i shënojmë me datë 05.03.2015 duke filluar nga ora 13:40 deri ora 14:00                                                                                              

 

                                                             Nuredin  Lutfiu

PrintEmail

Prof.Nuredin Lutfiu,rezultatet në lëndën Historia e shtetit dhe së drejtës

Datë 28,02,2015                   REZULTATET  E

                              PROVIMIT PËRFUNDIMTAR

shkrim nga lënda: “Historia e shtetit dhe së drejtës“ i mbajtur me 26,02,2015

EMRI  MBIEMRI

     PIKËT

NOTA

////////////////////////////////////////////

/////////////////////

///////////////////////////////

EMIN  OSMANI

78

8

FLORIJE  ZENUNI

70

7

SAHIT  MALIQI

61

7

FISNIK  MALOKU

61

7

SAFETE  SALIHU

59

6

HAJRUSH  HALIMI

58

6

IBUSH  NUHIU

51

6

VJOLLCA  DËRMAKU

51

6

VENERA  MURTEZI

51

6

MEVLIDE  BRESTOVCI

51

6

VALDETE  AGUSHI

51

6

////////////////////////////////////////////

/////////////////////

/////////////////////////////

FIKRETE  DESTANI

36

5

FLORIJE  JANUZI

35

5

GENTIANA  HALIMI

35

5

GENTIANA  ISMAJLI

30

5

DORUNTINA  JASHARI

27

5

DONJETA  NEZIRI

26

5

RAMUSH  RRAHMANI

25

5

KUSHTRIM  BERISHA

22

5

EGZONA  SHABANI

20

5

ADNAN  NUHIU

20

5

FATMIR  JASHARI

12

5

EGZONA  SHAIPI

10

5

ELBASAN  AHMETI

7

5

FISNIK  EMINI

7

5

SHKODRAN  EMERLLAHU

5

5

ARJETA  JAKUPI

5

5

Vërejtje:notat në index i shënojmë m:05.03.2015 duke filluar nga ora 13:40 - 14:00.        

                                                             Nuredin  Lutfiu

 

 

PrintEmail

Prof. Nuredin Lutfiu, rezultati final pas dy kollekviumeve në lëndën E Drejta e Unionit Evropian

Më poshtë gjeni rezultatin final pas dy kollekviumeve në lëndën E Drejta e Unionit Evropian. 

 

EMRI MBIEMRI

Koll I

pikët

Koll II

pikët

Vijueshmëria

pikët

Prezantimi

pikët

Nota përfundimtare

RAMADAN BUNJAKU

58

69

5

5

 

7

FLORIM  KRASNIQI

55

70

5

5

7

XHELAL SHAQIRI

51

62

5

5

7

VALBONA  ZEQIRI

47

55

5

5

6

XHELAL  VESELI

45

55

5

-

6

FATIME  LECI

45

51

5

5

6

HATIXHE  SHAQIRI

45

52

5

5

6

KUSHTRIM  KADRIU

41

51

5

-

6

FLORIJE  JANUZI

41

51

5

5

6


Studentët e lartshënuar duhet të lajmërohen, me 19.02.2015 (E Enjte) duke filluar nga ora 11:30 deri në ora 13:00.   
 

 

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing