Prof. Shpresim Vranovci, rezultati final nga dy kollekviumet (të parë dhe të dytë) nga lënda Tregjet Financiare

Më poshtë gjeni rezultati final nga kollekviumet (të parë dhe të  dytë) në lëndën Tregjet Financiare.

 

Konsultimet: 07.02.2015, ora 11:00

 

Emri dhe Mbiemri      Nota Finale

 

1. Remzi Isufi            10

2. Qamil Salihu           9

3. Teuta Demi             8

4. Zekije Tosuni          8

5. Destan Maloku        8

6. Sami Ahmeti            8

7. Feriz Bajrami           7

8. Hafize Hasani          7

9. Qemajl Selmani       7 

10. Rukije Berisha       6

11. Arben Matoshi       6

12. Agush Nuhiu         6

13. Nebahate Agushi   6

PrintEmail

Prof. Muharrem Bunjaku, rezultatet e kollekviumit të parë dhe të dytë nga lënda e Matematikës

Më poshtë gjeni rezultatet e kollekviumit të parë dhe të  dytë në lëndën e Matematikës (drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet si dhe Menaxhment).

 

1.   Violanda Foniqi…………………………………………………….…...80 

2.     Zuna  Zymberi………………………………………………..…….....60

3.      Alban Zymberi………………………………….…………….…….….60

4.      Hysen Vllasaku……………………………………….……..….….….60

 

5.      Gentiana Kqiku………………………………………….………….….50

6.      Majlinda Canaj…………………………………………….……..…….50

 

 

 

 

 

Verejtje:Studentet e paknaqur me piket e arritura ne kollokviume hyn ne testin final ,

me date 07.02.2015  ora 11.

 

 

Mr.sc.Muharrem Bunjaku

PrintEmail

Prof. Mersel Bilalli, rezultati i kollekviumit të parë dhe të dytë në lëndën Financat dhe e Drejta Financiare

Më poshtë gjeni rezultatet e kollekviumit të parë dhe të  dytë në lëndën Financat dhe e Drejta Financiare.

Nr. Emri dhe Mbiemri               Koll. I        Koll. II
 
1. Florim Kryeziuj                     23              27
2. Naim Latifaj                         26              28
3. Ilir Maloku                           26              27
4. Ahmet Aliu                          27              27
5. Mehmet Pira                       31              31
6. Sherif Kastrati                     25              29
7. Nehat Ibrahimi                     32              33
8. Ramadan Halabaku              29              28
9. Albina Radinciq                    31              29
10. Kujtim Aziri                        27              30
11. Kadishe Shabani                28              31
12. Shukri Shillova                   28             30

PrintEmail

Prof. Alban Qerimi, rezultati i kollekviumit të dytë në lëndën e Marketingut

Më poshtë gjeni rezultatet e kollekviumit të dytë në lëndën e Marketingut.

 

 

 

 

 

     
       
PASQYRA E REZULTATEVE TË STUDENTËVE  
       

                                         MARKETINGU

 

 
Nr. EMRI MBIEMRI TESTI 2
1         RAMIZ BERISHA 100%
2         SHKËLQIM RAMABAJA 90%
3         SANIJE  KORBAJ 85%
4         VALDETE LIMANI 85%
5         MEMLI MORINA 85%
6         FLETON SADIKU 85%
7         MEVLAN FONIQI 85%
8         MUSA ZUBAKU 80%
9         SKENDER ARIFI 80%

10       

ANTIGONA

ISENI 70%
11        NASER HOTI 70%
12        AGRON MALIQI 60%
13        VALOBONA KRYEZIU 55%
14        VALMIRA HYSENI 50%
15        GRESA  MAKSUTI 50%
16        ALBANË MURTEZI 30%
       
Për të interesuarit rreth testit konsultimet mbahen të premten 
me datën 16.01.2015 prej orës 16h  

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing