Prof. Shpresim Vranovci, rezultati final në lëndën e Analizës Financiare

Më poshtë gjeni rezultatin final lëndën Analiza e pasqyrave financiare.

 

Konsultimet: 07.02.2015, ora 11:00

 

Emri dhe mbiemri       Nota pëfundimtare        Nota grupore


Remzi Isufi                    9                                   

Qamil Salihu                  9                                   9

Qemajl Selmani              7       

 

Hafize Hasani                 7

Agush Nuhiu                  6                                   7

Teuta Demi                    7

 

Sami Ahmeti                  7

Destan Maloku               7                                   6

Dëshira Kurteshi             6

PrintEmail

Prof. Nuredin Lutfiu, rezultati i kollekviumit të dytë nga lënda Historia e Shtetit dhe së Drejtës

Më poshtë gjeni rezultatin nga kollekviumi i dytë në lëndën Historia e Shtetit dhe së Drejtës.

 

Numri i testit              Pikët

 

333                              81

20                                76

666                              74

79                                73

111                              72

77                                70

444                              70

99                                67

80                                57

01                                51

09                                51

 


555                               47

777                               46

18                                 40

1111                             39

08                                 39

888                               34

105                               34

07                                 34

06                                 33

50                                 32

2211                             29

03                                 28

91                                 26

04                                 26

05                                 21

200                               05

11                                 0

15                                 0

PrintEmail

Prof. Nuredin Lutfiu, rezultati i kollekviumit të dytë nga lënda E Drejta e Unionit Evropian

Më poshtë gjeni rezultatin nga kollekviumi i dytë në lëndën E Drejta e Unionit Evropian.

 

Emri dhe Mbiemri              Pikët

 

1. Florim Krasniqi                70

2. Ramadan Bunjaku            69

3. Xhelal Shaqiri                   62

4. Valbona Zeqiri                  55

5. Xhelal Veseli                    55

6. Selim Mehmeti                  52

7. Hatixhe Shaqiri                 52

8. Florije Jonuzi                    51

9. Nazmije Ramushi              51

10. Fatime Kastrati                51

11. Fatime Leci                     51

12. Kushtrim Kadriu             51

13. Elona Doda                     50 (konsultime) 

14. Kujtim Doda                   50 (konsultime) 

PrintEmail

Prof. Shpresim Vranovci, rezultati final nga dy kollekviumet (të parë dhe të dytë) nga lënda Tregjet Financiare

Më poshtë gjeni rezultati final nga kollekviumet (të parë dhe të  dytë) në lëndën Tregjet Financiare.

 

Konsultimet: 07.02.2015, ora 11:00

 

Emri dhe Mbiemri      Nota Finale

 

1. Remzi Isufi            10

2. Qamil Salihu           9

3. Teuta Demi             8

4. Zekije Tosuni          8

5. Destan Maloku        8

6. Sami Ahmeti            8

7. Feriz Bajrami           7

8. Hafize Hasani          7

9. Qemajl Selmani       7 

10. Rukije Berisha       6

11. Arben Matoshi       6

12. Agush Nuhiu         6

13. Nebahate Agushi   6

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing