Rezultatet nga lënda e Mikroekonomisë

Rezultatet e provimit  Nga lënda e Mikroekonomisë mbajtur më datën 14.06.2014

1.Valbona Kryeziu     7 (shtatë)

2.Albulena Hoxha     6 (gjashtë) 

3.Egzon Terziu          6 (gjashtë) 

4.Leonita Sahiti         6 (gjashtë) 

5.Blerta Murati          6 (gjashtë) 

6.Bejtullah  Musliu    6 (gjashtë) 

Konsultimet mbahen më datën 26.06.2014 nga ora 10:15h -11:15h, studentët të cilët dëshirojnë t’I shohin testet e tyre mund të vijnë në kohën e caktuar më lartë.

Notat shënohen në index nga ora 12:00h-13:00h

Me respekt,

Prof.Dr.Hivzi  Sojeva

 

                                                                                                            Ma.sc Antigona Keka

PrintEmail

Rezultatet nga lënda e Makroekonomisë

Rezultatet e provimit Nga lënda e Makroekonomisë mbajtur më datën 20.06.2014

1.Hafize  Sallahu           7 (shtatë)

2.Ramize Hajrizi            7 (shtatë)

3.Musa Zubku                6 (gjashtë)

4.Bejtullah  Musliu         6 (gjashtë) 

Thirren në konsultime:

Valdete Limani

Blerta Murati

 

Konsultimet mbahen më datën 26.06.2014 nga ora 10:15h -11:15h, studentët të cilët dëshirojnë t’I shohin testet e tyre mund të vijnë në kohën e caktuar më lartë.

Notat shënohen në index nga ora 12:00h-13:00h

   Me respekt,

Prof.Dr.Hivzi Sojeva

 

                                                                                                            Ma.sc Antigona Keka

PrintEmail

Rezultatet nga lënda Menaxhimi i biznesit të vogël dhe të mesëm

Nr.

        Emri dhe mbiemri

                       Nota

1

Feriz Bajrami

8   Punim Seminarik

2

Shkendije Kryeziu

8   Punim Seminarik

3

Ekrem ahmeti

7   Punim Seminarik

4

Fetah Jerliu

7   Punim Seminarik

5

Arben Matoshi

6

6

Sabrije Bunjaku

6

7

Nebahate Agushi

6

8

Donjetë Sadiku

6

9

Besnik Kllokoqi

7

10

Lumbardh Bunjaku

6

11

Qani Abdyli

6

12

Shyhrete Hajrizi

6

13

Islam Fejzullahu

6

14

Luljeta Osmani

6

15

Vjollcë Bislimi

6

16

Rukije Berisha

6

17

Merita Korçaj

6

18

Saime Salihu

6

19

Dafina Haziri

6

20

Brendona Ademi

6

21

Salih Shala

6

22

Mirism Bllaca

6

 

 

Konsultimet  mbahen  më  datën 26.06.2014 nga ora 11:15h -12:00h, studentët  të  cilët  dëshirojnë  t’I shohintestet e tyre  mund të vijnë në kohën e caktuar  më  lartë.

Notat  shënohen në index nga  ora 12:00h-13:00h

                                                                                                           Me respekt,

Prof.Dr.HivziSojeva

 

                                                                                                            Ma.sc AntigonaKeka

PrintEmail

Rezultatet e provimit nga lënda: E drjeta ndërkombëtare private

 

 

Rezultatet nga Provimi

Lënda:E Drejta Ndërkombëtare Private

 

Nr.Emri dhe MbiemriNr.indexNota

1.Kadishe Shabani10 (dhjete)

2.Fatmir Maliqi  8  (tete)

3.Arianit  Bekteshi 7(shtate)

4.Florim Kryeziu 7(shtate)

5.Hava Bekteshi7(shtate)

6.Agim Morina7(shtate)

7.Albina Radonciq 9(nente)

8.Shukri Shillova 9(nente)

9.Sherif Kastrati-8(tete)

10.Ramadan Halabaku7(shtate)

11.Anton Ramaj6(gjashte)

12.Kujtim Haziri7(shtate)

13.Fitore Sejdiu-8(tete)

14.Ahmet Aliu-        8(tete)

15.Naim Latifaj-         8(tete)

16.Ilir Maloku-         8(tete)

17.Nehat Ibrahimi9(nente)

18.Vebi Halili-7(shtate)

19.Sevdail Ajeti8(tete)

20.Mehmet Pira7(shtate)

21.Shaban Neziri7(shtate)

22.Flora Kastrati8(tete)

23.Sadullah Pira7(shtate)

24.Kaltrina Ajeti7(shtate)

25.Valerina Kurti8(tete)

26.Faton Lakna8(tete)

27.Qendresa Jenuzi7(shtate)

28.Vjose Ibrahimi8(tete)

29.Ilir Haxhiu      6(gjashte)

30.Vjollca Osmani8(tete)

31.Arta Mustafa8(tete)

32.Burim Hallabaku7(shtate)

33.Nazmi Hasani7(shtate)

 

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing