Prof.Musa Limani,rezultatet e provimeve

R e z u l t a t e t

E provimit nga lënda: Menaxhimi i projekteve, i mabjtura në Kolegjin “Gjilani” në Gjilan

Emri dhe mbiemri

Nota

1.      Erdiam Haxhiu

7

2.      Ermir Osmani

6

 

 

                   Gilan, më 15.06.2015                                                            Arsimtari:

                                                                                                          Prof. dr Musa Limani

 

                                                               R e z u l t a t e t

E provimit nga lënda: Menaxhimi i burimeve njerëzore, të mabjtura në Kolegjin “Gjilani” në Gjilan

Emri dhe mbiemri

Nota

1.      Fatmire Jashari

9

2.      Juhazë Sahiti

8

3.      Shehide Hoxha

8

4.      Arta Emini

8

5.      Hafize Sallahi

8

6.      Fitim Hasani

8

7.      Fitim Hasani

8

 

 

 

              Gjilan, më 15.06.2015                                                                  Arsimtari:

                                                                                                            Prof. dr Musa Limani

 

Vërejtje: Notat në index do të shënohen më:18.06.2015 në ora:12:00.

                                                               R e z u l t a t e t

E provimit nga lënda: Makroekonomia  II, të mabjtura në Kolegjin “Gjilani” në Gjilan

 

Emri dhe mbiemri

Nota

1.      Skender Arifi

10

2.      Edona Gashi

10

3.      Ramiz Berisha

10

4.      Musa Zubaku

9

5.      Fleton Sadiku

9

6.      Mevlanali Foniqi

9

7.      Naser Hoti

9

8.      Adufete Dërmaku

9

9.      Albulena Shabani

9

10.  Memli Morina

9

11.  Valentinë Agaj

8

12.  Selmon Kryeziu

8

13.  Ismajl Zubaku

8

14.  Naim Hasani

8

15.  Ramize Hajrizi

7

16.  Sabuhe Jirbah

7

17.  Valmira Hyseni

7

18.  Shkelqim Rababaja

7

19.  Agron Maliqi

7

20.  Hafize Sallahi

6

21.  Valdete Limani

6

 

 

 

             Gjilan, më 15.06.2015                                                                  Arsimtari:

                                                                                                            Prof. dr Musa Limani

 

 

Vërejtje: Notat në index do të shënohen më:18.06.2015 në ora:12:00.

 

 

R e z u l t a t e t

E provimit nga lënda: Ekonomia e Kosovës dhe BE, përkatësisht: Integrimet ekonomike evropiane, të mabjtura në Kolegjin “Gjilani” në Gjilan

 

Emri dhe mbiemri

Nota

1.      Xhevat Avdyli

8

2.      Kaltrina Aliu

7

3.      Malazog Hoxha

7

4.      Violanda Foniqi

7

5.      Suna Zymberi

7

6.      Isen Vllasaku

6

7.      Gentina Kqiku

6

8.      Nexharie Mahmuti

6

9.      Fahrije Veliu

6

10.  Ardit Sahiti

6

11.  Driada Ahmeti

6

12.  Urim Terziu

6

13.  Rexhep Iseni

6

14.  Ilaz Ahmeti

6

15.  Teuta Jakupi

6

16.  Triumf Kryeziu

6

17.  Eliona Rexha

6

 

 

 

              Gjilan, më 15.06.2015                                                                 Arsimtari:

                                                                                                            Prof. dr Musa Limani

 

 

 

 

Vërejtje: Notat në index do të shënohen më:18.06.2015 në ora:12:00.

PrintEmail

Prof. Hivzi Sojeva, rezultatet e kollekfiumit të dytë në Makroekonomi

Më poshtë gjeni rezultatet e kollekfiumit të dytë në lëndën e Makroekonomisë.

Vërejtje: Studentët të cilat kanë 40 pikë e tutje e kalojnë Kollekfiumin. Konsultimet mbahen me 10.06.2015, ora 13:00

Nr.

EMRI

MBIEMRI

POENA

1

Suna

Zymberi

70

2

Majlinda

Canaj

60

3

Driada

Ahmeti

60

4

Blenda

Ymeri

40

5

Bujar

Behluli

35

6

Rexhep

Iseni

30

7

Kaltrina

Aliu

30

8

Ardit

Sahiti

30

9

Xheneta

Isufi

25

10

Mevlide

Kastrati

15

11

Kaltrina

Miftari

Abstenim

 

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing