Prof. Hivzi Sojeva, rezultatet e provimit në Menaxhimi i NVM

Lista e studentëve në provimin final në lëndën Menaxhimi i NVM

Nr.

EMRI

MBIEMRI

NOTA

1

Lumbardh

Bunjaku

Abstenim

2

Arlinda

Hasani

5

3

Besim

Haliti

Konsultime

4

Naim

Mehmeti

6

 

Vërejtje: Me 24.04.2015 në ora 12.00, mbahen konsultimet pë ata të cilët janë në kosulltime, kurse ata që kanë kaluar  mund ti marrin notat po të njetën ditë te profesori Dr. Hivzi SOJEVA 

PrintEmail

Prof. Hivzi Sojeva, rezultatet e provimit në Makroekonomi

Lista e studentëve në provimin final në lëndën: Makroekonomi

Nr.

EMRI

MBIEMRI

NOTA

1

Alush

Sejdiu

6

2

Bajrush

Ymeri

6

3

Liridon

Fazliu

6

4

Jehona

Tmava

5

5

Labinot

Avdiu

5

6

Krenar

Avdiu

5

 

Vërejtje: Me 24.04.2015 në ora 12.00, mbahen konsultimet pë ata të cilët janë në kosulltime, kurse ata që kanë kaluar  mund ti marrin notat po të njetën ditë te profesori Dr. Hivzi SOJEVA 

PrintEmail

Prof. Hivzi Sojeva, rezultatet e provimit në Mikroekonomi

Lista e studentëve në provimin final në lëndën Mikroekonomi

Nr.

EMRI

MBIEMRI

NOTA

1

Alban

Haliti

5

2

Alban

Zymberi

Abstenim

3

Albulena

Neziri

6

4

Alush

Sejdiu

6

5

Bajursh

Ymeri

6

6

Blenda

Ymeri

6

7

Blerina

Halabaku

Konsultime

8

Gafur

Sahit

Konsultime

9

Lutfije

Hasani

6

10

Ragip

Halimi

Apstenim

11

Xheneta

Isufi

Abstenim

12

Ylbere

Musliu

6

13

Adnan

Kurtulus

Abstenim

14

Agron

Shehu

6

15

Fahrije

Veliu

7

16

Faik

Rexhepaj

Konsultime

17

Gentiana

Kqiku

Konsultime

18

ILAZ

Ahmeti

Abstenim

19

Landrit

Kamberi

5

20

Liridon

Fazliu

5

21

Lirim

Arifi

5

22

Luan

Demiri

Konsultime

23

Nexharije

Sadriu

6

24

Teuta

Jakupi

5

25

Ylbere

Musliu

6

26

Krenar

Ahmeti

Konsultime

27

Velveton

Zubaku

6

 

Vërejtje: Me 24.04.2015 në ora 12.00, mbahen konsultimet pë ata të cilët janë në kosulltime, kurse ata që kanë kaluar  mund ti marrin notat po të njetën ditë te profesori Dr. Hivzi SOJEVA

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing