Prof. Mersel Bilalli, rezultatet në Financa

Më poshtë gjeni rezultatin e provimit në lëndën Financat.

Sevdail Ajeti 7
Agim Morina 7
Arsim Bajrami 8
Valerina Kurti 7
Sadulla Pira 8
Arta Mustafa 7
Ilir Januzi 6
Fatmir Malioi 6
Ilir Haxhiu 7
Agron Idrizi 6
Burim Halabaku 7
Qendresa Januzi 8
 
 
Me kollokviume
 
Florim Kryeziu 8
Ilir Maloku 8
Ahmet Aliu 8
Naim Latifaj 8
Mehmet Pira 10
Sherif Kastrati 8
Nehat Ibrahimi 10
Ramadan Halabaku 9
Albina Radoncoq 10
Kujtim Aziri 9
Kadishe Shabani 10
Shukri Shillova 9

 

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing