Kontabilitet Menaxherial, rezultatet 24.02.2014

Kolegji ‘GJILANI” – Gjilan

Programi:

Banka, financa dhe kontabilitet

Data: 24.02.2014

 

Rezultatet e provimit në lëndën: Kontabilitet Menaxherial

 

Nr.

Emri dhe mbiemri

Nota

1.

Miradije Elezi

6 (gjashtë)

2.

Fazile Zejnullahu

6 (gjashtë)

3.

Vjollca Halabaku

6 (gjashtë)

4.

Visar Selishta

6 (gjashtë)

5.

Donit Drainca

6 (gjashtë)

6

Dibrane Jakupi

konsultime

7.

Flamur Abazi

konsultime

 

Konsultimet mbahen me datë: 03.03.2014

 

Ass.Ma.sc.Fatlume Xheladini – Behluli

 

 

Gjilan,  26.02.2014

PrintEmail

Rezultatet e provimit nga lënda Tregjet financiare

Rezultatet nga provimi : Tregjet Financiare

Konsultimet : 22.02.2014 pas ligjëratave !

NotaPërshkrimi

1FranToma                 9 Provim

2KosovareMustafa 8 Kolekvium

3HajdarMorina 8 Kolekvium

4BakiMusa                 7 Kolekvium

5Leunora Haliti          6 Provim

6VjollcaHalabaku 6 Provim

7ArjeteImeri         6 Provim

8MagbuleMurtezi 6 Kolekvium

9DibraneJakupi 6 Kolekvium

10Ibadete Latifi         6 Provim

PrintEmail

Rezultatet nga lënda Analiza Financiare

Rezultatet nga provimi : Analize Financiare

Konsultimet : 22.02.2014 pas ligjëratave !

NotaPërshkrimi

KosovareMustafa        9 Kolekvium

BakiMusa                   8 Kolekvium

Hajdar Morina  7 Kolekvium

DibraneJakupi  6 Provim

Miradie Elezi         6 Provim

FazileZejnullahu         6      Provim

DiellzaBajrami 6 Kolekvium

ArjeteImeri         6 Provim

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing