Prof.Ahmet Maloku, rezultatet në lëndën E Drejta e Detyrimeve

Kolegji “GJILANI” Gjilan

Programi: Juridik i Përgjithshëm,  Viti II

 

 

RAPORT MBI REZULTATET E VLERËSIMIT

Vlerësim i provimit për lëndën:  E Drejta Detyrimore

 

Lista e Studentëve

DATA/ORA

24/02/2015 – 12:00h

Lënda

E Drejta Detyrimore

 

 

Profesori:

Dr.sc. cand. Ahmet Maloku

Nr.

Nr. i indeksit

Emri dhe mbiemri

Nota

Vërejtje

       1             

 

Arjeta Bruti

7 (shtatë)

 

       2             

 

Bedri leka

//

Ka munguar

       3             

 

Nazmi Hasani

5 (pesë)

 

       4             

 

Kaltrina Ajeti

//

Ka munguar

       5             

 

Arianit Bekteshi

5 (pesë)

 

       6             

 

Burbuqe Alidema

6 (gjashtë)

 

       7             

 

Hava Bektshi

6 (gjashtë)

 

       8             

 

----------------------------

-----------

-------------------------------

       9             

 

 

 

 

  10             

 

 

 

 

  11             

 

 

 

 

  12             

 

 

 

 

  13             

 

 

 

 

  14             

 

 

 

 

  15             

 

 

 

 

  16             

 

 

 

 

  17             

 

 

 

 

  18             

 

 

 

 

  19             

 

 

 

 

  20             

 

 

 

 

  21             

 

 

 

 

 

 

·         Konsultimet mbahet mbahen të shtunën me 07.0.02.2015 në ora 13.30.

 

Dr.sc. cand. Ahmet Maloku

PrintEmail

Prof.Ahmet Maloku, rezultatet në lëndën E Drejta Tregtare Ndërkombëtare

Kolegji “GJILANI” Gjilan

Programi: Juridik i Përgjithshëm,  Viti IV - semestri VII.

 

 

RAPORT MBI REZULTATET E VLERËSIMIT

Vlerësim i provimit për lëndën:  E Drejta Tregtare Ndërkombëtare

 

Lista e Studentëve

DATA/ORA

25/02/2015 – 13:00h

Lënda

E Drejta  Tregtare Ndërkombëtare

 

 

Profesori:

Dr.sc. cand. Ahmet Maloku

Nr.

Nr. i indeksit

Emri dhe mbiemri

Nota

Vërejtje

       1             

 

Nehat Ibrahimi

10

 

       2             

 

Albina Radoniq

10

 

       3             

 

Mehmet Pira

7

 

       4             

 

Ahmet Aliu

7

 

       5             

 

Kujtim Haziri

6

 

       6             

 

Ramadan Halabaku

7

 

       7             

 

Sevdail Ajeti

8

 

       8             

 

Shaban Neziri

6

 

       9             

 

Sadulla Pira

8

 

  10             

 

Shukri Sillova

8

 

  11             

 

Naim Latifaj

10

 

  12             

 

Kadishe Shabani

8

 

  13             

 

Vjollca Osmani

6

 

  14             

 

Sherif Kastrati

5

 

  15             

 

Hava Bekteshi

5

 

  16             

 

Ilir Maloku

5

 

  17             

 

Burim Halabaku

7

 

  18             

 

Arjeta Bruti

/

 

  19             

 

Bedri Leka

/

 

  20             

 

Ilir Haxhiu

5

 

  21             

 

Nazmi Hasani

5

 

  22             

 

Kaltrina Ajeti

5

 

  23             

 

Agron Idrizi

6

 

  24             

 

Egzon Shaqiri

5

 

  25             

 

Fatmir Maliqi

8

 

  26             

 

Vjose Ibrahimi

8

 

  27             

 

Agim Morina

5

 

  28             

 

Arsim Bajrami

5

 

  29             

 

Vlora Azizi

6

 

  30             

 

Fitore Sejdiji

7

 

  31             

 

Arta Mustafa

7

 

  32             

 

Qëndresa Jonuzi

/

 

  33             

 

Buburqe Alidemi

5

 

  34             

 

Arianit Bekteshi

5

 

  35             

 

Ilir Jonuzi

5

 

  36             

 

Faton Lakna

5

 

  37             

 

Anton Rama

5

 

  38             

 

Florim Kryeziu

6

 

  39             

 

----------------

----

-----------------

 

·        Konsultimet mbahet të shtunën me datë 07.02.2015 në ora 10.00

 

 

Dr.sc. cand. Ahmet Maloku

PrintEmail

Prof.Ahmet Maloku, rezultate në lëndën E Drejta Penale Ndërkombëtare

Kolegji “GJILANI” Gjilan

Programi: Juridik i Përgjithshëm,  Viti IV - semestri VIII.

 

 

RAPORT MBI REZULTATET E VLERËSIMIT

Vlerësimi  i provimit për lëndën:  E Drejta Penale Ndërkombëtare

 

Lista e Studentëve

DATA/ORA

24/02/2015 – 13:00h

Lënda

E Drejta Penale Ndërkombëtare

 

 

Profesori:

Dr.sc. cand. Ahmet Maloku

Nr.

Nr. i indeksit

Emri dhe mbiemri

Nota

 

Vërejtje

 

       1             

68F/12

Faton Lakna

///

////

Ka munguar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Dr.sc. cand. Ahmet Maloku

PrintEmail

Prof.Nuredin Lutfiu,rezultatet në lëndën E drejta e Unionit Evropian

Datë 28,02,2015

REZULTATET  E

                              PROVIMIT PËRFUNDIMTAR

shkrim nga lënda: “E drejta e uionit evropian“ i mbajtur me 26.02.2015

HYRISHAHE CAKOLLI

45

6

FITIM   ABAZI

45

6

SELIM  MEHMETI

40

6

JAKUP  LIPOVICA

40

6

ARBRESHA  AHMETI

40

6

DRENUSHA  REXHEPI

40

6

////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

AVDIHRRAMAN  SADIKU

35

5

NAIM  NAXHIU

35

5

BETIM  MALAJ

35

5

SADAT SEJDIU

35

5

MEDIHA  SHABIU

30

5

SOKOL  SADIKU

30

5

NAZMIJE  RAMUSHI

30

5

DRITON  KAMBERI

30

5

PA EMER

25

5

HAVA  BEKTESHI

25

5

NUHI  AHMETI

25

5

KUJTIM  DODA

25

5

BEDRI  LEKA

25

5

ZAHIDE  REXHEPI

25

5

FATIME  KASTRATI

25

5

IMRANE  URUQI

25

5

ARBEN  SAHITI

20

5

BURIM  SADIKU

20

5

NEBAHATE  KURTESHI

20

5

VALDRINA  SERMAXHAJ

20

5

RAMIZE  VELIU

20

5

FEKRETE  LATIFI

15

5

ELONA  DODA

15

5

ARTAN ..............

15

5

ILIR  SEJDIU

15

5

XHELAL  RRUSTEMI

10

5

ADELINA ................

10

5

MEJREME  TAHIRI

10

5

 

Vërejtje notat në index i shënojmë me datë 05.03.2015 duke filluar nga ora 13:40 deri ora 14:00                                                                                              

 

                                                             Nuredin  Lutfiu

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing