Rezultatet e provimit nga lënda Menaxhimi i operacioneve

Rezultatet e Provimit nga Lënda:

 

mbajtur me 26.09.2014

Menaxhim I Operacioneve

       

KGJ

       

Emri

Poenët e fituara ne provim nga maximum 80 poenë

% e fituar ne provim nga 100% max

Nota

Vërejtje

Besfort Avdiu

28

35.00%

6

 

Ermir Osmani

15

18.75%

5

 

Edon Shkodra

36

45.00%

6

 

Alije Avdullahu

21

26.25%

5

 

Visar Kallaba

24

30.00%

5

 

Kushtrim Dobernjaca

12

15.00%

5

 

Vedat Zuka

6

7.50%

5

 

Hazbije Kastrati

30

37.50%

6

 

Arber Abazi

27

33.75%

6

 

Arsim Dubova

15

18.75%

5

 

Algul Dubova

42

52.50%

6

 

Islam Fejzullahu

30

25.00%

6

 

Luljeta Osmani

27

33.75%

6

 

         

Vërejtje: Nota merret me datën 15.10.2014

     

Studentet që e kanë kaluar provimin me shkrim do të pyeten me goje

nga materiali I lëndës.

       
   

prof.Fatos Ukaj

 

PrintEmail

Rezultatet nga lënda Ekonomi e resurseve

Rezultatet e provimit Nga lënda Ekonomia e Resurseve mbajtur më datën 14.06.2014

 

1.Real Terziu 8(tetë)

2.Arianit Musliu 7(shtatë)

3.Kushtrim Dobërjanca 6(gjashtë)

Konsultimet mbahen më datën 26.06.2014 nga ora 10:15h -11:15h, studentët të cilët dëshirojnë t’I shohin testet e tyre mund të vijnë në kohën e caktuar më lartë.

Notat shënohen në index nga ora 12:00h-13:00h

                                                                                                             Me respekt,

Prof.Dr.Hivzi Sojeva

 

                                                                                                            Ma.sc Antigona Keka

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing