Rezultatet nga lënda Ekonomi e resurseve

Rezultatet e provimit Nga lënda Ekonomia e Resurseve mbajtur më datën 14.06.2014

 

1.Real Terziu 8(tetë)

2.Arianit Musliu 7(shtatë)

3.Kushtrim Dobërjanca 6(gjashtë)

Konsultimet mbahen më datën 26.06.2014 nga ora 10:15h -11:15h, studentët të cilët dëshirojnë t’I shohin testet e tyre mund të vijnë në kohën e caktuar më lartë.

Notat shënohen në index nga ora 12:00h-13:00h

                                                                                                             Me respekt,

Prof.Dr.Hivzi Sojeva

 

                                                                                                            Ma.sc Antigona Keka

PrintEmail

Rezultatet nga lënda e Mikroekonomisë

Rezultatet e provimit  Nga lënda e Mikroekonomisë mbajtur më datën 14.06.2014

1.Valbona Kryeziu     7 (shtatë)

2.Albulena Hoxha     6 (gjashtë) 

3.Egzon Terziu          6 (gjashtë) 

4.Leonita Sahiti         6 (gjashtë) 

5.Blerta Murati          6 (gjashtë) 

6.Bejtullah  Musliu    6 (gjashtë) 

Konsultimet mbahen më datën 26.06.2014 nga ora 10:15h -11:15h, studentët të cilët dëshirojnë t’I shohin testet e tyre mund të vijnë në kohën e caktuar më lartë.

Notat shënohen në index nga ora 12:00h-13:00h

Me respekt,

Prof.Dr.Hivzi  Sojeva

 

                                                                                                            Ma.sc Antigona Keka

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing