Prof. Sali Rexhepi, rezultatet e kollekviumit të dytë në Sociologji (Juridik dhe Ekonomik)

Më poshtë gjeni rezultatin e kollekviumit të dytë nga lënda e Sociologjisë, për fakultetin Juridik (i përgjithshëm) dhe Ekonomik (Banka, Financa dhe Kontabilitet si dhe Menaxhment). 

 

 

Drejtimi: Juridik i përgjithshëm

        Emri dhe mbiemri                        Numri i pikëve

 

1.Ali Musliu ----------------------------------- 77 pikë,

2.Donjeta Neziri------------------------------- 70 pikë,

3.Doruntina Jashari --------------------------- 47 pikë,

4.Emin Osmani--------------------------------- 63 pikë,

5.Fikrete Destani------------------------------ 73 pikë,

6.Fisnik Emini   ------------------------------- 27 pikë,

7.Fisnik Maloku, -------------------------------32 pikë,

8.Florie Maloku-Zubaku--------------------- 90 pikë,

9.Florie Zenuni ---------------------------------88 pikë,

10.Gentiana Halimi----------------------------- 46 pikë,

11.Hajrush Halili ------------------------------- 95 pikë,

12.Ibush Nuhiu --------------------------------- 73 pikë,

13.Ismet Hashani-------------------------------- 95 pikë,

14.Mevlide Brestovci -------------------------- 67 pikë,

15.Ramush Rrahmani--------------------------- 66 pikë,

16.Safete Salihu --------------------------------- 75 pikë,

17.Selim Halimi --------------------------------  75 pikë,

18.Valdete Agushi -----------------------------  32 pikë,

19.Vjollca Dermaku ---------------------------  62 pikë.

 

 

Drejtimi: Banka, Financa dhe Kontabilitet

        Emri dhe mbiemri                    Numri i pikëve

 

1.Arlind Berisha -------------------------   63 pikë,

2.Driada Ahmeti-------------------------   68 pikë,

3.Eliona Rexha ---------------------------  69 pikë,

4.Emran Zeneli --------------------------   51 pikë,

5.Faik Rexhepaj---------------------------  67 pikë,

6.Fisnik Shabani --------------------------  61 pikë,

7.Isen Vllasaku----------------------------  67 pikë,

8.Lutfije Hasani ---------------------------  75 pikë,

9.Majlinda Canaj--------------------------- 79 pikë,

10.Mevlide Kastrati ------------------------  57 pikë,

11.Suna Abdullahu-Zymberi -------------- 68 pikë,

12.Triumf Kryeziu--------------------------- 38 pikë,

13.Violanda  Foniqi-------------------------- 85 pikë,

14.Zulfi Bunjaku----------------------------    55 pikë.

 

 

Drejtimi: Menaxhment

        Emri dhe mbiemri                    Numri i pikëve

 

1.Adonis Sherfi-------------------------- 43 pikë,

2.Agron Shehu--------------------------- 66 pikë.

3.Ardit Sahiti---------------------------- 51 pikë,

4.Bujar Behluli ------------------------- 57 pikë,

5.Gentiana Kçiku----------------------- 88 pikë,

6.Kaltrina Aliu-------------------------- 78 pikë,

7.Kaltrina Miftari----------------------- 89 pikë,

8.Landrit Kamberi---------------------- 51 pikë,

9.Liridon Sherifi------------------------- 51 pikë,

10.Luan Demiri--------------------------- 55 pikë,

11.Lulzim Azemi------------------------- 71 pikë,

12.Mevlyde Kastrati---------------------- 57 pikë,

13.Nexharie Mahmuti-------------------- 78 pikë,

14.Rexhep Iseni--------------------------- 47 pikë,

 

PrintEmail

Prof. Ahmet Maloku, rezultati final në lëndën E Drejta Civile

Më poshtë gjeni rezultatin final në lëndën E Drejta Civile. 

 

Lista e Studentëve që kanë marrë pjesë në testin e parë dhe testin e dytë  Dhjetor-Janar/2015

DATA/ORA

13/01/2015 – 13:00h

Lënda

E Drejta Civile

 

 

Profesori:

Prof. PhD. Cand Ahmet Maloku

Nr.

Nr. i indeksit

Emri dhe mbiemri

Nota Finale nga dy teste

 

 

 

       1             

 

Afërdita Ramabaja

7

 

 

 

       2             

 

Arjeta Sylejmani

7

 

 

 

       3             

 

Egzona Maloku

7

 

 

 

       4             

 

Elbasan Alidema

7

 

 

 

       5             

 

Nijazi Kolgeci

10

 

 

 

       6             

 

Selami Halili

6

 

 

 

       7             

 

 

 

 

 

 

PrintEmail

Prof. Ahmet Maloku, rezultati final në lëndën E Drejta Ndërkombëtare Tregtare

Më poshtë gjeni rezultatin final nga lënda E Drejta Ndërkombëtare Tregtare. 

 

Lista e Studentëve që kanë marrë pjesë në testin e parë dhe testin e dytë   Janar/2015

DATA/ORA

17/01/2015 – 10:00h

Lënda

E Drejta Ndërkombëtare

Tregtare

 

 

Profesori:

Prof. PhD. Cand Ahmet Maloku

Nr.

Nr. i indeksit

Emri dhe mbiemri

Nota Finale nga dy teste

 

 

 

       1             

 

Ahmet Aliu

6

 

 

 

       2             

 

Albina Radonçiq

10

 

 

 

       3             

 

Fatmir Maliqi

7

 

 

 

       4             

 

Fitore Sejdiu

7

 

 

 

       5             

 

Kadishe Shabani

8

 

 

 

       6             

 

Mehmet Pira

6

 

 

 

       7             

 

Naim Latifaj

10

 

 

 

       8             

 

Nehat Ibrahimi

10

 

 

 

       9             

 

Ramadan Halabaku

6

 

 

 

  10             

 

Sadulla Pira

7

 

 

 

  11             

 

Sevdail Ajeti

7

 

 

 

  12             

 

Shukri Shillova

8

 

 

 

  13             

 

Vjollca Osmani

6

 

 

 

/

 

///////////////////////

/////

////

////

///

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PrintEmail

Prof. Shemsedin Pira, rezultatet e kollekviumit të dytë nga lënda Klinika Juridike Penale

Më poshtë gjeni rezultatin final në lëndën Klinika Juridike Penale.

 

 

 Emri dhe Mbiemri                 Pikët

 

1. Arrlind  Sylejmani                37 

2. Agon  Agaj                          38

3. Alban  Bunjaku                    55

4. Agron  Ahmeti                     40 

5. Agron  Rashiti                     43 

6. Aferdita  Ramabaja              80
 
7. Arijeta  Sylejmani                50

8. Egzona Maloku                   65

9. Egzon  Neziri                      55

10. Elbasan  Saliu                  53 

11. Elbasan  Alidema              61  

12. Florim  Bllaca                   65  

13. Fidan  Abdyli                    62  
 
14. Isuf  Canaj                       71  

15. Nijazi  Kolgeci                  88  

16. Saranda  Osmani              52 

17. Selami  Halili                    63 

18. Teuta  Kurtalani                70 

19. Verona  Sadiku                 78  

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing