Rezultatet e provimit nga lënda Gjuhë Angleze të mbajtur më 26.04.2013

Rezultatet e provimit nga lënda Gjuhë Angleze të mbajtur më 26.04.2013

Gjuhë angleze I

1. Burim Sadiku 7
2. Remzi Brahimi 7
3. Xhelal Rrustemi 7
4. Ilir Sejdiu 7
5. Shkurte Kqiku 6
6. Fekret Latifi 6
7. Naim Haxhiu 6
8. Mejreme Tahiri 6
9. Fatime Leci 8
10. Xhelal Shaqiri 6
11. Bajram Ahmeti 6
12. Nuhi Ahmeti 6
13. Irfan Emrullai 6

Gjuhë angleze II

1. Vebi Halili 6
2. Yllka Halimi 6

Gjuhë angleze III

1. Shaban Murati 6
2. Naim Latifaj 7
3. Burim Haliti 6
4. Agron Idrizi 6
5. Shukri Shillova 6
6. Sevdail Ajeti 6
7. Nazlije Cani 8
8. Ilir Januzi 7
9. Arianit Bekteshi 7

Gjuhë angleze IV

1. Lumnije Avdiu 6
2. Luljeta Limani-Sylejmani 6
3. Isak Maliqi 6
4. Afërdita Hajdini 6

Shënim:Studentët mund t'i marrin notat në indeks më 03/05/2013 në ora 11.00. Përndryshe studentët që nuk vijnë ta marrin notën në datën dhe orën e sipërshënuar llogariten se kanë refuzuar notën dhe rezultati i anulohet.

Mësimdhënësja e lëndës:
Dr. Sc. Shpresë Qamili

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing