Rezultatet nga lënda Ekonomi e resurseve

Rezultatet e provimit Nga lënda Ekonomia e Resurseve mbajtur më datën 14.06.2014

 

1.Real Terziu 8(tetë)

2.Arianit Musliu 7(shtatë)

3.Kushtrim Dobërjanca 6(gjashtë)

Konsultimet mbahen më datën 26.06.2014 nga ora 10:15h -11:15h, studentët të cilët dëshirojnë t’I shohin testet e tyre mund të vijnë në kohën e caktuar më lartë.

Notat shënohen në index nga ora 12:00h-13:00h

                                                                                                             Me respekt,

Prof.Dr.Hivzi Sojeva

 

                                                                                                            Ma.sc Antigona Keka

PrintEmail

Rezultatet nga lënda e Mikroekonomisë

Rezultatet e provimit  Nga lënda e Mikroekonomisë mbajtur më datën 14.06.2014

1.Valbona Kryeziu     7 (shtatë)

2.Albulena Hoxha     6 (gjashtë) 

3.Egzon Terziu          6 (gjashtë) 

4.Leonita Sahiti         6 (gjashtë) 

5.Blerta Murati          6 (gjashtë) 

6.Bejtullah  Musliu    6 (gjashtë) 

Konsultimet mbahen më datën 26.06.2014 nga ora 10:15h -11:15h, studentët të cilët dëshirojnë t’I shohin testet e tyre mund të vijnë në kohën e caktuar më lartë.

Notat shënohen në index nga ora 12:00h-13:00h

Me respekt,

Prof.Dr.Hivzi  Sojeva

 

                                                                                                            Ma.sc Antigona Keka

PrintEmail

Rezultatet nga lënda e Makroekonomisë

Rezultatet e provimit Nga lënda e Makroekonomisë mbajtur më datën 20.06.2014

1.Hafize  Sallahu           7 (shtatë)

2.Ramize Hajrizi            7 (shtatë)

3.Musa Zubku                6 (gjashtë)

4.Bejtullah  Musliu         6 (gjashtë) 

Thirren në konsultime:

Valdete Limani

Blerta Murati

 

Konsultimet mbahen më datën 26.06.2014 nga ora 10:15h -11:15h, studentët të cilët dëshirojnë t’I shohin testet e tyre mund të vijnë në kohën e caktuar më lartë.

Notat shënohen në index nga ora 12:00h-13:00h

   Me respekt,

Prof.Dr.Hivzi Sojeva

 

                                                                                                            Ma.sc Antigona Keka

PrintEmail

Rezultatet nga lënda Menaxhimi i biznesit të vogël dhe të mesëm

Nr.

        Emri dhe mbiemri

                       Nota

1

Feriz Bajrami

8   Punim Seminarik

2

Shkendije Kryeziu

8   Punim Seminarik

3

Ekrem ahmeti

7   Punim Seminarik

4

Fetah Jerliu

7   Punim Seminarik

5

Arben Matoshi

6

6

Sabrije Bunjaku

6

7

Nebahate Agushi

6

8

Donjetë Sadiku

6

9

Besnik Kllokoqi

7

10

Lumbardh Bunjaku

6

11

Qani Abdyli

6

12

Shyhrete Hajrizi

6

13

Islam Fejzullahu

6

14

Luljeta Osmani

6

15

Vjollcë Bislimi

6

16

Rukije Berisha

6

17

Merita Korçaj

6

18

Saime Salihu

6

19

Dafina Haziri

6

20

Brendona Ademi

6

21

Salih Shala

6

22

Mirism Bllaca

6

 

 

Konsultimet  mbahen  më  datën 26.06.2014 nga ora 11:15h -12:00h, studentët  të  cilët  dëshirojnë  t’I shohintestet e tyre  mund të vijnë në kohën e caktuar  më  lartë.

Notat  shënohen në index nga  ora 12:00h-13:00h

                                                                                                           Me respekt,

Prof.Dr.HivziSojeva

 

                                                                                                            Ma.sc AntigonaKeka

PrintEmail

Social Network - Like / Sharing